قوانین و مقررات

خسارات تحت پوشش بیمو

۱ ضربه فیزیکی و شکست

۲ – آب خوردگی و نفوذ مایعات

۳ – نوسانات برق

۴ – بلایای طبیعی ( سیل، طوفان، زلزله و … )

۵ – سرقت با شکست حرز

۶ – آتش سوزی

شرایط بهره مندی از خدمات بیمو

 • مدت زمان پوشش بیمه یک سال از تاریخ خرید بیمه نامه میباشد
 • میزان فرانشیز برای سرقت ۳۰ درصد میباشد ( وارد کردن کلیه اطلاعات صحیح در اپلیکیشن الزامی است )
 • در خسارت جزئی نیز برای بار اول ۱۰% برای بار دوم ۲۰% به همراه ۱۰% استهلاک و برای بار سوم ۳۰% به همراه ۱۵% استهلاک.
 • در خسارت کلی فرانشیز ۱۵ درصد میباشد و به ازای هر ماه ۲ درصد استهلاک محاسبه میشود
 • کلیه لوازم جانبی و مصرفی ( باتری، شارژر، کابل و سوکت و پورت ها ) مشمول بیمه نمیباشد.
 • در زمان وقوع خسارت و تحویل دستگاه ارائه کارتن دستگاه و لوازم آن الزامی است.
 • در صورت تعویض کلی دستگاه بیمه نامه دستگاه معیوب باطل میگردد.
 • در صورت هرگونه تعمیرات نرم افزار و سخت افزاری خارج از مراکز خدمات بیمو، بیمه نامه باطل میگردد
 • خسارات عمدی شامل بیمه نمیباشد
 • تعویض گوشی معیوب تا ۴۸ ساعت پس از خرید بر عهده فروشنده کالا میباشد.
 • در صورت امکان و تشخیص تعمیر دستگاه معیوب در محل تعمیر و در اختیار مشتری قرار میگیرد
 • هزینه حمل دستگاه به عهده شرکت بیمو میباشد.
 • مشکلات نرم افزاری شامل خدمات نمیگردد.